Intimni kutak

Intimni kutak

Intimni život je nešto što svakog od nas zaokuplja u većoj ili manjoj mjeri. Bez obzira na stanje u kojem se nalazimo ovo područje može znatno utjecati na naše opće ne/zadovoljstvo životom.

U različitim životnim fazama, kao i u raznim medicinskim stanjima koji su u tom trenutku naš primarni fokus, mijenja se dinamika našeg intimnog života. Svjesni smo utjecaja koji intimni život predstavlja za psiho-fizičku dobrobit, stoga ozbiljno razmatramo i fokusiramo naše aktivnosti prema tome. Naš intimni kutak i učestala pitanja koja samo vam pripremili mogu vam pomoći u savladavanju prepreka.

Skloni smo zanemariti intimni dio života, staviti ga nekako sa strane, kao da to nije više za nas, a potvrdu za takvo razmišljanje često dobijemo i od šire okoline koja ne razumije i nije upućena u problematiku. Naš doživljaj tijela je često jedan od važnih faktora poimanja sebe, te percepcije kako nas drugi doživljavaju. Na površnoj razini fizička pojavnost je i u uskoj vezi s onim što većina ljudi poima pod privlačnosti.

Naravno da nam u takvim uvjetima nije jednostavno preko noći oživjeti intimni dio života i nastaviti tamo gdje smo stali.

Učestala pitanja i odgovori

Hoću li moći ponovno imati seksualni život ?

Moguće je da će se ovo područje života u nekoj mjeri razlikovati od prijašnjeg, na koji smo naviknuli prije ozljede. Važno je da s partnerima otvorimo komunikaciju na tu temu i zajedno otkrivamo što nam obostrano odgovara. Uz usmjeravanje fokusa na eksperimentiranje u zoni ugode i na intimnost, zadovoljstvo ne bi trebalo izostati. Dobro je i s liječnikom razmotriti mogućnosti unaprjeđenja intimnog života i primiti korisne savjete.