EU projekti

logo

Poslovna filozofija Lentismeda je vrlo jednostavna, a počiva na konceptu “unaprijedimo život” kroz razvoj medicinskih pomagala i usluga kao odgovor na izazove s kojima se suočavaju naši klijenti. Vjerujemo da i na najzahtjevniji problem postoji način njegova rješavanja ili ublažavanja posljedica.

više o nama..

Naši proizvodi

CompactCath
Nelaton kateter lubriciran s gelom

LentisCath
Hidrofilni kateter odmah spreman za upotrebu

LentisCath Plus
Hidrofilni kateter sa sterilnom vodom

Lenty
Hidrofilni kateter spreman za upotrebu

ISO 9001
ISO 13485
ISO 5001
ISO 14001