x

Internacionalizacija

Internacionalizacija

Naziv projekta: MEĐUNARODNA EKSPANZIJA POSLOVANJA LENTISMEDA

Broj ugovora: KK.03.2.1.07.0024
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Korisnik: Lentismed d.o.o.


Partneri: nema

Kratki opis projekta: 
Svrha ovog projekta je kroz prezentaciju i nastupe na međunarodnim sajmovima (u Njemačkoj i Italiji – 5 nastupa kroz 3 godine) omogućiti tvrtki Lentismed internacionalizaciju, širenje i razvoj poslovanja na tržištima EU-a na kojima još nije prisutna i tako povećati Lentismedovu konkurentnost na hrvatskom i EU-ovu tržištu. Realizacijom ovog projekta pored prezentacije tvrtke i proizvoda na međunarodnim sajmovima, Lentismed će uspostaviti kontakte i povećati bazu poslovnih partnera (distributera za određena tržišta EU-a) te će dobiti bolji uvid u tržišnu situaciju na određenom lokalnom tržištu u EU-u.

Glavni cilj projekta:
Jačanje međunarodne konkurentnosti i postizanje internacionalne prepoznatljivosti Lentismeda i Lentismedovih proizvoda sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima. Cilj direktno pridonosi ostvarenju cilja poziva, koji je jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište.

Ukupna vrijednost projekta: 780.894,05 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 650.083,64 HRK

Razdoblje provedbe projekta:  od 24.8.2017. do 24.11.2019.

Kontakt osoba za više informacija:
Martina Šarić
Lentismed d.o.o.
Bužanova 6
10000 Zagreb
T:+385 (0)99 535 1754
E: msaric@lentismed.com

Više o fondovima pronađite na: www.strukturnifondovi.hr

 

UZORCI U VAŠOJ KOŠARICI

ISPORUKA

Molimo popunite svoje podatke i mjesto na kojem želite dostaviti uzorke.Vaše uzorke obrađujemo i isporučujemo besplatno.

Vi ste *

Tip korisnika je obavezno polje!

Ime *

Ime je obavezno polje!

Prezime *

Prezime je obavezno polje!

Koje proizvode koristite?

Email adresa *

Email adresa ili Telefon je obavezno polje!

Telefon

Telefon ili Email adresa je obavezno polje!

Adresa *

Adresa je obavezno polje!

Poštanski broj *

Poštanski broj je obavezno polje!

Grad *

Grad je obavezno polje!

Država *

Država je obavezno polje!

GDPR*

Upotrebom ovog obrasca prihvaćate Opća pravila zaštite osobnih podataka* GDPR je obavezno polje!