Pravila za Facebook natječaj ”Kako se rekreirate dok boravite kod kuće”?

Pravila za Facebook natječaj ”Kako se rekreirate dok boravite kod kuće”?

OPĆA PRAVILA I UVJETI NATJEČAJAČlanak 1.

Facebook ne sponzorira, administrira ni ne podržava ovu promociju te nije ni na koji način povezan s ovim nagradnim natječajem. Sudjelovanjem u natječaju, potvrđujete da ste suglasni ustupiti svoje podatke tvrtki Lentismed d.o.o, koja je Organizator Natječaja, a ne Facebooku. 


Članak 2.

ORGANIZATOR

Organizator natječaja je tvrtka Lentismed d.o.o. koja vas poziva da sudjelujete u nagradnom natječaju  ”Kako se rekreirate dok boravite u kući?” koji će se objaviti u Facebook grupi ”Urinarna kateterizacija” (https://www.facebook.com/groups/UrinarnaKateterizacija). Sudionik može uputiti pitanja Organizatoru vezano za ovaj Natječaj putem poruke na Facebook stranici Organizatora (https://www.facebook.com/lentismedCRO).


Članak 3.

TRAJANJE I NAČIN SUDJELOVANJA

Facebook natječaj počinje 17.4.2020. i traje do 29.4.2020. Organizator će 3.5.2020. na svojoj Facebook stranici objaviti dobitnika nagrade. Za sudjelovanje u Natječaju je potrebno:

 1. biti član Facebook grupe ”Urinarna kateterizacija”
 2. objaviti fotografiju svojih aktivnosti u komentaru na objavu
 3. poslati svoju e-mail adresu porukom u inbox Organizatora

Svaki sudionik (”Sudionik”) može sudjelovati s po jednom fotografijom. Sudionici mogu pozvati i svoje prijatelje na sudjelovanje u natječaju.

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA

Natječaj je otvoren za hrvatske državljane s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Ukoliko se sudionik odluči objaviti fotografiju na kojoj se nalaze maloljetne osobe, objavom fotografije u aplikaciji nagradnog natječaja sudionik daje svoju suglasnost da fotografija bude objavljena bez zaštite (zamućen facijalni dio fotografije).
Zaposlenici Organizatora ne smiju sudjelovati u Natječaju, kao ni članovi njihove uže obitelji (otac, majka, brat, sestra, kći, sin, supružnici). Sudionici Natječaja ne mogu biti pravne osobe.

Članak 5.

NAGRADA


Nagrade, odnosno poklon paketi koji se dodjeljuju dobitnicima su

 • Poklon bon u vrijednosti 500 kn u trgovini sportske opreme Intersport
 • Poklon bon u vrijednosti 350 kn u trgovini sportske opreme Intersport
 • Poklon bon u vrijednosti 200 kn za prehrambene proizvode u Tvornici zdrave hrane

Članak 6.

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnike Natječaja odabrat će stručni žiri tvrtke Lentismed d.o.o. sastavljen od 3 člana uzimajući u obzir sve pristigle fotografije prikupljene isključivo kroz komentare na Facebook stranici i poslanu e-mail adresu porukom u inbox Facebook stranice Organizatora. Facebook natječaj će biti dobitan za 3 dobitnika od kojih će svaki osvojiti po jednu nagradu. 

Članak 7.

OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici će o nagradi biti obaviješteni u objavi na Facebook stranici Organizatora 3.5.2020. Dobitnici su od obavijesti putem objave na Facebook stranici o proglašenom dobitniku, dužni javiti se povratno u roku najkasnije od 30 dana u inbox porukom na Facebook stranici s istog profila s kojeg je dobitnik sudjelovao u natječaju. Po isteku tog vremena prestaje obveza Organizatora za isporukom nagrade.

Članak 8.

PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik treba na opisani način iz čl.7. u inbox Organizatora dostaviti ime i prezime, e-mail adresu, kontakt broj telefona ili mobitela kako bi mu Organizator moqao isporučiti nagradu. Bez navedenih podataka dobitniku neće biti moguće isporučiti nagradu. Organizator će nagrade (poklon bonove) isporučivati putem e-maila ili dostave na adresu, zbog trenutne situacije s COVID-19 infekcijom. Predajom nagrade, odnosno potvrdom o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitniku.

Organizator može dobitnike kontaktirati I putem e-maila dogovora za preuzimanje nagrade. Nagrada će dobitnicima biti poslana u roku od dva tjedna od proglašenja dobitnika, odnosno od dana kada nam se dobitnik javi u vezi preuzimanja nagrade.

OPĆE ODREDBE I ODRICANJE ODGOVORNOSTI

 1. Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući bez ograničenja troškove slanja SMS-a, MMS-a ili pristupa Internetu).

 2. Nagrade su jasno definirane i neprenosive te ih nije moguće zamijeniti. Kao alternativa ne mogu biti ponuđeni novac ili kredit. Ukoliko uslijed okolnosti nastalih izvan Organizatorove kontrole, isti ne bi bio u mogućnosti osigurati navedenu Nagradu, on zadržava pravo dodijeliti zamjensku Nagradu u iznosu jednake vrijednosti. 

 3. Bilo kakve osobne informacije, uključujući, bez ograničenja, ime, dob, adresu i e-mail adresu Sudionika, koristit će se isključivo u vezi s ovim Natječajem i daljnjim promotivnim aktivnostima organizatora i neće biti otkrivene trećim osobama. Sudionici su ulaskom u Natječaj i pružanjem svoje e-mail adrese suglasni da Organizator može koristiti istu u svrhu promotivnih aktivnosti i obavijesti.
 • Organizator se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost Nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korištenjem bilo kakvog oblika transporta i / ili smještaja koji su uključeni u Nagradu(e). Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile, građanskog rata ili sukoba, neprijateljstava, neprijateljskog napada, invazije, rata, kvara satelita, puča, smjene vlasti ili poretka ili bilo kojeg drugog razloga na koji ne može utjecati ili se smatrati odgovornim za njegov nastanak. Organizator pridržava pravo da u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, bez ikakve odgovornosti, mijenja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Natječaj uz ili bez prethodne obavijesti Sudionicima.

 • Komentare sudionika koji će na bilo koji način narušavati prava ostalih, kao što je materijal koji bi bio ilegalan, prijeteći, pogrdan, klevetnički, nasrtljiv u odnosu na privatna ili javna prava, vulgaran, opscen, poročan, nedoličan ili na drugi način nepoželjan, koji potiče na kriminalno ponašanje ili koji predstavlja kazneno djelo, koji bi za sobom povukao građanskopravnu odgovornost ili neki drugi materijal koji bi na bilo koji drugi način prekršio važeći zakon – će se brisati.