Naziv projekta: EKSPANZIJA POSLOVANJA LENTISMED-A NA TRŽIŠTE SAD-a

Broj ugovora: KK.03.2.1.08.0029
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Korisnik: Lentismed d.o.o.
Partneri: nema

Kratki opis projekta: 
Svrha ovog projekta je osiguranje preduvjeta za povećanje izvoza i povećanje ukupne konkurentnosti LENTISMED ishođenjem nužnog FDA certifikata za grupu proizvoda urinski kateteri i grupu proizvoda urinske vrećice. Ovime će se tvrtki LENTISMED omogućiti širenje i razvoj poslovanja na tržište SAD na kojem još nije prisutna, povećati LENTISMED-ovu konkurentnost te time doprinijeti ostvarenju svrhe (cilja) Poziva: pridonijeti aktivnostima MSP-a da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti europske industrije.

 

Glavni cilj projekta:
Osiguranje preduvjeta za povećanje izvoza i povećanje ukupne konkurentnosti Lentismeda ishođenjem nužnog FDA certifikata za grupu proizvoda urinski kateteri i grupu proizvoda urinske vrećice.

Ukupna vrijednost projekta: 211 .099,38 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 178.100,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: od 01.12.2017. do 01.12.2018.

Kontakt osoba za više informacija:
Martina Mirić Javora
Lentismed d.o.o.
Bužanova 6
10000 Zagreb
T:+385 (0)99 535 1754
E: martina@lentismed.com

Više o fondovima pronađite na: www.strukturnifondovi.hr